NOWY CZŁOWIEK - Curry Blake  | Podręcznik PDF

NOWY CZŁOWIEK - Curry Blake | Podręcznik PDF

  • Ilość stron: 174
  • Wydawnictwo: JGLM Polska

Podręcznik szkolenia Nowy Człowiek - Curry Blake

(wysyłany na e-mail po zaksięgowaniu wpłaty. PDF zabezpieczony znakiem wodnym imie i nazwisko zamawiającego oraz e-mail na który jest wysyłany ebook.)

Nowy człowiek to seminarium na temat tożsamości chrześcijanina w Jezusie Chrystusie. Ten podręcznik to zbiór całych fragmentów pisma mowiących o tym "Nowym człowieku" jakim Bóg czyni każdego nowonarodzonego wierzącego. Dowiedz sie kim jesteś w Chrystusie, copowierzył ci Bóg i czego od Ciebie oczekuje. Ten właśnie podręcznik wskaże ci droge przez pismo Święte byś poznał czym Bóg laskawie cię obdarzył w Chrystusie Jezusie.