Odnowienie Umysłu - Curry Blake -Podręcznik

Odnowienie Umysłu - Curry Blake -Podręcznik

  • ISBN: 978-83-954764-8-8
  • Ilość stron: 100
  • Wydawnictwo: HESED

 

UWAGA !!!

Po zamówieniu i opłaceniu podręcznika " Odnowienie Umysłu " Otrzymasz na podany w zamówieniu e-mail Link do wykładów WIDEO - "Odnowienie Umysłu" na portalu www.HESED.pl

Aby skorzystać z linku musisz się zarejestyrować na portalu podając identyczne dane co w zamówieniu. Link wysłany bedzie w ciągu 48h od opłacenia zamówienia.

 

Od lat widzę, jak powolny jest postęp chrześcijan w dziedzinie odnawiania umysłu. Poważni i pełni
dobrych chęci wierzący całe lata (nawet dziesięciolecia) uczęszczają do kościołów, a ich życie wciąż
nie ulega radykalnej zmianie. Wielokrotnie przeprowadzają oni jedynie częściową reformację
swojego życia, stając się lepszymi ludźmi. Wielu z nich uwolniło się nawet z poważnych grzechów, w
których tkwili jako niewierzący. Niektórzy z nich, przez mocne postanowienie i siłę woli, przestali
popełniać niektóre z tych grzechów i zrzucili z siebie więzy (światowego stylu życia), w których kiedyś
tkwili.

Charles Finney powiedział kiedyś, że muszą istnieć określone cechy charakteryzujące nas chrześcijan,
które odróżniają nas od niewierzących. Powinny istnieć rzeczy, których możemy dokonać mocą
Ducha w naszym życiu, a których ludzie nie posiadający w sobie mocy Ducha dokonać nie potrafią.
Jeśli uznamy tę prostą, oczywistą Prawdę, wtedy musimy też uznać, że w sferze zdolności
zmieniających życie, chrześcijanie powinni różnić się od niewierzących.

Materiały zawarte w tej publikacji oparte są na przykazaniach Boga oraz mocy Ducha Świętego
zmieniającej człowieka. Są one oparte na prostym założeniu: Bóg nakazuje nam dokonywać zmian i
daje nam do tego środki i metody. Jeśli ktokolwiek (niewierzący) potrafi zrobić to co robimy my
(chrześcijanie), nie mamy prawa twierdzić, że jest to dokonane dzięki obecności lub woli Bożej.
Dlatego Program szkoleniowy „Odnowienie umysłu” i jakikolwiek inny „program zmieniający życie”
musi być w stanie dać rezultaty, które w naturalny sposób pokażą obecność i moc Ducha Bożego, a
nie będą tylko kolejnym programem „samokształcenia”.

Najważniejsze fragmenty Słowa Bożego, na podstawie których będziemy pracować, to:
Rz 12:1-3 (UBG)
Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą,
przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale
przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną
i doskonałą wolą Boga. Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was,
aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary,
jakiej Bóg każdemu udzielił.
ORAZ
1 Kor 2:16 (UBG)
Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa.