Szkolenie Bożego Uzdrowienia - Curry Blake | Podręcznik PDF

Szkolenie Bożego Uzdrowienia - Curry Blake | Podręcznik PDF

  • ISBN: 9788799783304
  • Ilość stron: 218
  • Wydawnictwo: JGLM Polska

Podręcznik Szkolenia Bożego Uzdrowienia - Curry Blake 

( Plik PDF wysyłany na e-mail podany w zamówieniu )

 

Jezus nigdy nie uczył uzdrowienia

Nauczał " Dobrej Nowiny o Królestwie ". Uczył też autorytetu, który jest nierozerwalnie związany z " królestwem "

Nauczał o jedności i relacji z Bogiem. Żaden z aposrtołów nie " uczył " jak uzdrawiać. Piali listy, które wyjaśniały naszą jedność z Bogiem, przez Jezusa Chrystusa.

Listy Pawła, miały skorygować błedne przekonania i uczyniły to, poprzez wyjaśnienie tego, co Chrystus zrobił dla nas i uzyskał w naszym imieniu.

- Ten podręcznik zburzy wiele błędnych przekonań w jakie uwierzyłeś odnośnie uzdrowienia, wiary czy prowadzenia Ducha Świętego. Jeśli tylko pozwolisz słowu Bożemu pracować w twoim sercu i uwierzysz, że jest ostatecznym autorytetem. Jeśli pragniesz służyć Bogu całym swoim sercem i z całej swojej duszy i ze wszystkich sił, kierowany Jego miłością potraktujesz ten podręcznik poważnie i nie tylko go przeczytasz ale zaczniesz stosować słowo Boże w nim zawarte w swoim życiu. Gwarantuję Ci, że wykonując słowo Boga w nim zawarte nie zawiedziesz się a sam Bóg stanie za tym słowem potwierdzając je znakami i cudami.

Jarosław Chlebda - Hesed Haling Ministries