Uzdrowienie. Zdrowy punkt widzenia

Uzdrowienie. Zdrowy punkt widzenia

  • ISBN: 978-83-66626-02-7
  • Ilość stron: 256
  • Wydawnictwo: HESED

Od Autora

I mpulsem do napisania tej książki była moja choroba. Zanim jeszcze lekarze oświadczyli, że mam nowotwór, Duch Boży zaczął wzmacniać moje serce nadzieją. Czuwał nad tym, bym idąc ciemną doliną, kierował się prawdą zawartą w Jego Słowie, a nie diagnozą i prognozami wydanymi przez ludzi. Boża obecność była jak obłok prowadzący mnie do mojej ziemi obiecanej – zdrowia. Przez wiele miesięcy poczucie nadprzyrodzonej opieki dodawało mi siły, a Jego Słowo wzbudzało wiarę w moim sercu. Tym, co Bóg mówił do mnie, chciałbym podzielić się z innymi – mam przekonanie, że treść tej książki wpłynie na życie wielu osób. Ponieważ to Jego Słowo, a nie moje, postanowiłem pozostać anonimowy. Nie ma w tym żadnej pychy – po prostu nie chcę, by ktokolwiek patrzył na treść tych stron z perspektywy człowieka, który je napisał. Tym bardziej nie chciałbym, by ktoś popatrzył na mnie z punktu widzenia zawartych tu słów. Daleki jestem od tego, by odebrać choćby część chwały należnej Jemu i tylko Jemu. Moje są tylko litery – duch, jaki za nimi stoi, pochodzi z nieba. W innym przypadku wartość tej książki byłaby zerowa. To Jego Słowo jest życiem. To Jego Słowo ma moc. To Jego Słowo jest Prawdą. I z tego powodu to Jemu należy się chwała. Wystarczy mi to, że w trakcie pisania tej książki mogłem lepiej poznać Jego wolę i naturę – słuchanie Bożego Ducha jest najwspanialszym przeżyciem i największą zapłatą. Mam też nadzieję, że prawda zawarta na tych stronach pozwoli czytelnikom przejść bezpiecznie przez ich ciemną dolinę.

 

Spis treści Od Autora ..................................................................................................... 5

Wstęp .............................................................................................................................. 7

Rozdział 1 Źródło choroby i sposoby przyjęcia uzdrowienia ........................................ 11

Rozdział 2 Życie bez przymierza .................................................................................... 17

Rozdział 3 Zdrowie w Starym Przymierzu ..................................................................... 21

Rozdział 4 Uzdrowienie w Nowym Przymierzu ............................................................. 35

Rozdział 5 Charyzmaty w historii Kościoła .................................................................... 49

Rozdział 6 Odkupienie, autorytet i moc… ....................................................................... 81

Odkupienie ...................................................................................................................... 82

Autorytet .......................................................................................................................... 86

Moc Ducha Świętego ........................................................................................................ 90

Rozdział 7 Wiara aktywująca zwycięstwo ......................................................................... 97

„Nie mam wiary” .............................................................................................................. 108

Grzech, pokusa i uzdrowienie ........................................................................................... 115

„Nie nadaję się – nie zostałem posłany” ........................................................................... 117

„Niepowodzenie” ............................................................................................................... 124

„Nie mam namaszczenia” .................................................................................................. 129

Rozdział 8 Przeszkody ........................................................................................................ 135

Brak poznania i posłuszeństwa ........................................................................................... 136

Nie walczymy z ciałem ......................................................................................................... 150

uzdrowienie. zdrowy punkt widzenia „Jesteś chory, bo zgrzeszyłeś” ................................. 155

Nie czekaj na specjalne prowadzenie ................................................................................... 159

„Nie cofaj się” ........................................................................................................................ 165

Chodzimy w wierze, a nie w oglądaniu .................................................................................. 173

„Dlaczego on został uzdrowiony, a ja nie?” ........................................................................... 180

Wypowiadanie niewiary ......................................................................................................... 185

Rozdział 9 Mity ....................................................................................................................... 191

Cierń w ciele Pawła .................................................................................................................. 191

Dolegliwości Tymoteusza ........................................................................................................ 197

Niemoc Trofima i Epafrodyta .................................................................................................. 200

„Jezus nie uzdrowił wszystkich” ............................................................................................... 205

„Choroba może być czymś dobrym” .......................................................................................... 209

Post i modlitwa ........................................................................................................................... 214

Rozdział 10 Uczniostwo .............................................................................................................. 221

Ufność i pewność ......................................................................................................................... 231

„Nie uzależniaj uzdrowienia od pobożności chorego” ................................................................ 236

Nie stosuj cudzej metody – chyba że naśladujesz Jezusa ........................................................... 241

Działaj w mocy ............................................................................................................................. 245

Jak przynieść uzdrowienie? ......................................................................................................... 249

Zamiast zakończenia .................................................................... 253

Skróty ksiąg Nowego i Stergo Przymierza ................................... 254